Ο Όμιλος

Ο Όμιλος εταιρειών Αλέξανδρος ιδρύθηκε το 1984. Από την ίδρυση του έχει μία συνεχή ανοδική πορεία με αποτέλεσμα να κατέχει ηγετική θέση στην αγορά της Βόρειου Ελλάδος. Οι δραστηριότητες του Ομίλου περιλαμβάνουν τομείς με παραδοσιακά ισχυρό ελληνικό πλεονέκτημα, όπως ο κλάδος των αγροτικών προϊόντων και ο τουρισμός, όπως επίσης και νέους τομείς σημαντικού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, με κυριότερους τα στερεά καύσιμα, την παραγωγή πλαστικών προϊόντων και τα περιβαλλοντικά συστήματα.

Επικοινωνία

Διεύθυνση1o χλμ Νέας Πέλλας - Γουμένισσας,
ΤΘ 180, ΤΚ 58100, Γιαννιτσά
Τηλέφωνο23820 32873, 32874
Φαξ23820 32722
email

Χάρτης
Εταιρικοί Κλάδοι

 • Βιομηχανία Αγροτικών Προϊόντων και Εμπορία Δημητριακών:

  Εκκοκκιστήρια Γιαννιτσών Α.Ε.
  Εκκοκκισμός Σύσπορου Βάμβακος.

  Σίτος Πέλλας Α.Ε.
  Εμπορία δημητριακών.

 • Τουριστικές Επιχειρήσεις:

  Ο Όμιλος βρίσκεται στον κλάδο του τουρισμού από το 1984. Οι δύο ξενοδοχειακές μονάδες του ομίλου βρίσκονται σε στρατηγικά σημεία και διαθέτουν σύγχρονες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις.

  Ξενοδοχείο Αλέξανδρος, Γιαννιτσά.

 • Περιβαλλοντικά Συστήματα:

  BioCel Α.Ε. - Συστήματα Προστασίας Περιβάλλοντος
  Επεξεργασία αστικών λυμάτων και διαχείριση στερεών αποβλήτων.

 • Βιομηχανία Πλαστικών:

  Πλαστικά Πέλλας
  Παραγωγή νάιλον σακούλας από πολυαιθυλενίο υψηλού μοριακού βάρους κυρίως για βιομηχανική χρήση.

 • Στερεά καύσιμα:

  Αλέξανδρος ΑΒΕΞΕ - Στερεά καύσιμα
  Εμπορία και κατεργασία στερεών καυσίμων (petcoke, anthracite, steam coal etc.).